april 15, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Chrysours første opererte brønn i Norge viser


17. mars 2021

COSLInnovator – Kreditt: COSL

Det britiske olje- og gasselskapet Chirsoor Gerv finner spor av hydrokarboner i leting offshore; Det fungerte bra i Norge for første gang.

Ifølge OKEA, Chisors partner i offshore utvinningstillatelse PL973 med brønnen, “Det ble observert hydrokarboner fra ved og stiklinger når de kom inn i reservoaret ved den Chrysor-opererte Gerv letebrønnen (15 / 12-25), og kjerneklaringen er nå aktivert som planlagt.”

“Reservoaroperasjoner er på et tidlig stadium, og endelige resultater er ennå ikke tilgjengelige,” sa OKEA.

Chrysor sølte Jerv-brønnen i midten av februar, Ved å bruke COSL Pioneer semi-nedsenkbar borerigg, rettet mot muligheten for å være nærmere den britiske grensen i Sør-Nordsjøen.

Dette er den første brønnen i to-brønnsprogrammet, inkludert Ilder-brønnen 15 / 12-26, og den første brønnen som er boret av Chrysor som operatør i Norge. PL973 er ​​sør for Grewling-innovasjonen som drives av OKEA.

OKEA har tidligere uttalt at enhver innovasjon kan være et plutselig sidespor og godt testet for å vurdere.

Chrisar Norz AS (operatør) eier 50% av PL973-lisensen, OKEA ASA 30% og Potoro AS 20%.

READ  Agn, sverdfall oljefeltstrøm ved et uhell