februar 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Den Yara-ledede trioen planlegger et grønt ammoniakkpartnerskap i Norge

18. februar (Renewables Now) – Den norske trioen Yara International ASA (OTCMKTS: YARIY), StatCraft AS og Acer Horizons AS planlegger å etablere Europas første store grønne ammoniakkprosjekt i Norge og forfølge grønne hydrogenmuligheter.

Hensikten med de tre selskapene er å elektrifisere og avkarbonisere det eksisterende ammoniakkfabrikken ved Porschegrun, og deretter produsere utslippsfritt drivstoff for ammoniakk til frakt, karbonfri gjødsel og industrielle applikasjoner. Videre vil de i fremtiden utforske potensialet for grønn ammoniakkproduksjon i den nordlige delen av landet.

Yara har allerede omfattende erfaring innen global ammoniakkproduksjon, logistikk og handel og vil med dette nye partnerskapet få nøkkelkompetanse innen fornybar elektrisitet, kraftmarkeder, industriell utvikling og prosjektgjennomføring, sa konsernsjef Swain Tor Holcether.

Å generere grønt hydrogen basert på fornybar elektrisitet og elektrolyse i stedet for med naturgass er for tiden dyrere, men storskala produksjon reduserer kostnadene ved elektrolyseruten. Hvis hydrogen skal eksporteres eller brukes i langtransport eller gjødselproduksjon, må det konverteres til ammoniakk, og det er raskere og billigere å bygge Yaras eksisterende ammoniakkfabrikk enn å bygge et nytt anlegg, ”sa Holcether. Han bemerket at gjennomføringen av prosjektet krevde gode insentivrammer og støtte fra myndighetene.

Prosjektet kan fullføres om fem til syv år hvis elektrisitet er tilgjengelig på stedet og den nødvendige offentlige medfinansieringen er på plass.

READ  Sykehjem bosatt i Learbine: - Fant død under garderoben