februar 26, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Dugong oljefunn kan være den største offshore i Norge i år

Dugong ble boret av en semi-nedsenkbar deepsia antai.

(Hilsen Odfell Drilling)

Offshore ansatte

London – Neptune Energy bekrefter kommersiell oljefunn Dugong mulighet I den norske Nordsjøen.

I følge selskapet har brønner 34 / 4-15S og neddypsspor 34 / 4-15A – den første av den lisensierte PL882 – gitt det største oljefunn i norske farvann hittil i år.

Boring har påvist olje i Viking- og Brent-gruppene, med utvinnbare volumer i 40-120 MMboe-serien.

I tillegg vil innovasjonen sannsynligvis miste en annen mulighet i lisensen, som selskapet mener kan gjenopprette 33 MMboe, og heve den totale ressurskapasiteten til lisensen til 153 MMboe.

Neptune jobber med 40% renter, Concedo, Petrolia Noko, og Idemitsu Petroleum Norge (20% av totalen).

Odin Estensen, administrerende direktør i Norge, sa: “Dette er en viktig innovasjon og strategisk viktig for Neptune Energy i regionen.

“Dugong kan også åpne for ytterligere muligheter i de omkringliggende lisensene, med mulighet for et nytt kjerneområde for Neptun i Norge.”

Steiner Meland, direktør for leting og utvikling i Norge:

“Vi vil nå starte studier, samt se på utviklingsmuligheter for innovasjon.”

Feltet ligger 158 km vest for gulvet på en vanndyp på 330 m og er nær eksisterende produksjonsanlegg. Den har to magasiner på overflatedyp mellom 3.250 og 3.500 m (10.663 og 11.483 fot).

Dugong ble boret av en semisubermeable Deepsia Yantai, Den nye halvt nedsenkbare riggen, eies av CIMC og drives av Odfzel Drilling. Brønnen blir P & A’d.

08/04/2020

READ  Leeds vaklet - etter å ha mistet en sur rygg - VG