februar 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Emmanuel Macron og Vogue

Klassiske vestlige verdier som ytringsfrihet og toleranse trenger alle beskytterne de kan finne i disse dager, så vær stolt av den franske presidenten Emmanuel Macron for å melde seg frivillig til dette arbeidet. Dette er ikke en enkel oppgave, men det er en viktig oppgave. MR. Macron har med rette konkludert med at dette er viktig for fremtiden for Frankrike-Amerika vi må legge til Amerika.

MR. Macron og ministre i hans regjering har kjempet mot liberale og splittende teorier som har dukket opp fra amerikanske universiteter de siste månedene. I oktober sa Mr. Macron erklærte innflytelsen fra “noen samfunnsvitenskapelige teorier fullstendig importert fra USA.”

Han mener spesielt vanen med å se på det meste på bakgrunn av rase – dette er et sentralt prinsipp for “bevissthet” – og hans regjering vil at utdanningsinstitusjoner skal unngå det. Minister for høyere utdanning Frederick Vidal lovet en undersøkelse av akademikere denne uken som “ser alt gjennom prismen av brudd og ønsker å splitte.”

Dette er en del av en bredere stasjon for å bekrefte franske verdier etter år med islamske terrorangrep. MR. Macron presser også på for en ny bekjempelse av religiøs ekstremisme, med loven hans som ble sendt gjennom et kammer i nasjonalforsamlingen denne uken.

MR. Macrons politiske og filosofiske innsikt er en kombinasjon av kampen mot voldelig ekstremisme utenfor Frankrike og forsvaret av demokratiske verdier. I sin tale i oktober som beskriver sin nye plan for å motarbeide islamisme, danner fokuset på diskursen om “postkolonial eller antikolonialisme” Frankrikes form for “selvhat” som lar islam vokse. Tjenestemenn som fru Vidal advarer også mot “islamistisk-venstre.”

READ  India begrenser ytringsfriheten for å bekjempe bondemotstand