april 14, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

ESA godkjenner norsk CCS prosjekt for full karbonutvinning og lagring; i bistand på opptil 2,1 milliarder kroner

De CCS Full Level Prosjektet er en sentral del av Norges innsats for å redusere karbonavtrykket innen 2050 og nå det europeiske målet om klimanøytralitet. Dette er den største enkeltstående statsstøtteprisen så langt Godkjent EFTA (European Free Trade Association) av Surveillance Authority (ESA).

EU har identifisert karbonfangst og -lagring (CCS) for å redusere skadelige miljøpåvirkninger fra karbonintensive sektorer (for eksempel bygg), der utslipp er vanskelig å forhindre.

Ved å støtte dette prosjektet har den norske regjeringen som mål å ytterligere forbedre CCS over hele verden ved å dele kunnskap og erfaring. Prosjektet skal sette opp infrastrukturen for utvinning, transport og lagring av CO2 Utslipp som legger til rette for fremtidige investeringer, innovasjoner og teknologi i CCS som et verktøy for å redusere klimaendringene.

Det godkjente prosjektet vil tillate etablering av et karbonfangstanlegg på Norsem, en sementfabrikk i Breivik, og avfall-til-energi-anlegget Fortum Oslo Verme. Beslaglagt CO2 Deretter skal den transporteres og lagres dypt under havbunnen i Nordsjøen. Denne delen av prosessen skal gjennomføres gjennom et joint venture mellom Shell, Total og Equiner, også kjent som Northern Lights.

Det fullverdige CCS-prosjektet er garantert det første i sitt slag som går live i Europa. Den har et budsjett på opptil $ 7,57 milliarder dollar, som dekker bygging og 10 års drift. Den norske regjeringen vil dekke 80% av prosjektets estimerte budsjett.

READ  Ordfører: - Hold deg hjemme!