april 15, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Krysset Norge den nåværende koronavirusbølgetoppen?

I følge Siste data fra FHI, Daglige tilfeller av koronavirus har gått jevnt ned den siste uken.

“Epidemien ser ut til å snu, men bildet er veldig ustabilt. V G.

“Noen områder på Østlandet, som Oslo og noen distrikter i Dramon, har samme overføringstrykk som noen av de verste landene i Europa.

Seniorkonsulenten sa at han mener det ikke er behov for å vurdere og behandle hele landet likt når det gjelder smittevernstrategi. I stedet ønsker han å se kommuner delt inn i tre kategorier:

  • Kommuner med kroniske, utbredte epidemier
  • Kommuner med nåværende utbredelse
  • Kommuner uten sjeldne tilfeller

Disse kommunene følger ulike smittevernstrategier for å bekjempe viruset. Han sa at strategien kan endres ettersom mer blir lært om viruset og vaksinens innvirkning på infeksjonskontroll.

I følge VGs rapport utgjør kommuner med kroniske, utbredte epidemier 80 prosent av tilfellene i landet. Avitzland foreslo å fortsette med tiltakene som er på plass nasjonalt.

Les mer:

“Disse områdene må fortsette arbeidet med å redusere epidemien. Dette gjøres gjennom testing og infeksjonssporing og mange konsentrasjonsreduserende tiltak, ”sa Avitzland.

“Utviklingen i disse kommunene er veldig viktig for utviklingen i resten av landet. Vi ser noen positive tegn, men situasjonen er ustabil,” la han til.

For kommuner med nåværende utbrudd, inkludert Sandeford, Elesund og Bergen, har Avitzland foreslått at store infeksjonssporingsressurser mobiliseres og at tette kontakter til de med Kovid-19 testes grundig.

“Et slikt utbrudd kan vanligvis stoppes innen tre til fire uker,” sa han.

For mindre eller sporadiske tilfeller, sa han, bør deres høyeste prioritet være årvåkenhet:

“Målet er å komme tilbake til null og bevare det på den måten.”

READ  Norge har levert en revidert Kovid-19-vaksineplan