april 15, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Lundin Minor Oil oppdager Norge. Øyne

26. mars 2021

Wet Bolsta Drilling Rig – Daniel Selzeba / Lundin Energy Norway

Det svenske oljeselskapet Lundin Energy har gjort et lite oljefunn i Nordsjøen utenfor Norge offshore.

Lundin Energy Norge, et norsk datterselskap av Lundin, har fullført boringen, sa norsk petroleumsdirektør fredag. 16 / 4-13 S av Wild Cat Well.

West Bolsta halvt nedsenkbare borerigg ble boret 15 km sør for Edward Greig-feltet midt i Nordsjøen og 190 km vest for Stavanger.

“Målet med brønnen er å påvise petroleum i reservoarbergartene fra Trias til polyzoisk tid. Disse bergartene møtte en oljesøyle på 10 m sandstein, hvorav 7 m var av moderat og dårlig reservoarkvalitet,” sa OD.

Olje / vann-kontakt oppstått under 1950 moh. Hele reservoaret, inkludert vannsonen, består av sandstein og 380 m tykt.

“Foreløpige estimater setter størrelsen på oppfinnelsen mellom tilsvarende 0,5 og 1,4 millioner standard kubikkmeter (SM3) resirkulerbar olje.

Dette er den sjette letebrønnen som er boret under utvinningstillatelse 359. Lisensiert i TFO 2005.

Brønnen målte 2422 og 2325 meter under havoverflaten og ble boret til vertikal dybde og avsluttet i polysoiske bergarter. Vanndybden på stedet er 100 meter. Brønnen er permanent plugget inn og igjen.

West Bolsta går nå over til å bore et 16/4-BA-1H produkt i Solvig Field‌ under utvinningstillatelse 359 i Nordsjøen, der Lundin Energy er den norske AS-operatøren.

READ  Politiet stoppet en Halloween-fest med mer enn 50 mindreårige