mars 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge markerer risikoen for vaksinasjon i svært gamle tider

Norge markerer risikoen for vaksinasjon i svært gamle tider

23 dødsfall blir etterforsket når regulatorer begynner å lære mer om bivirkninger

27. november behandler en helsearbeider en Kovid-19-pasient på intensivavdelingen ved Universitetssykehuset rickshaw sykehus i Oslo, den norske hovedstaden. (Foto: NTB / Jill Youngland av Reuters)

Helsestyrende myndigheter i Norge sier at Kovid-19-vaksinene er for gamle, svake og til slutt syke, med 23 av de få som fikk det første skuddet.

Uttalelsen som ble utgitt i Oslo er fremdeles veldig forsiktig fra European Health Authority, da land forutsier virkelige bivirkninger av de første skuddene som skal godkjennes.

Norske myndigheter har så langt foretatt obduksjon av 13 av de 23 menneskene som døde kort tid etter at de fikk den første dosen av vaksinen. Ifølge Statens legemiddelverk antyder resultatene at vanlige bivirkninger kan bidra til alvorlige reaksjoner hos eldre.

“For de med svært alvorlig nedsatt funksjonsevne kan til og med de relativt milde vaksinebivirkningene få alvorlige konsekvenser,” sa Folkehelseinstituttet fredag.

“For de med veldig kort levetid, kan imidlertid fordelen med vaksinen være marginal eller inkonsekvent.”

Anbefalingen er at unge, friske mennesker ikke skal vaksineres. Dette er en forsmak på hva man skal se etter når land begynner å utstede sikkerhetsovervåkingsrapporter om vaksiner.

Emer Cook, den nye sjefen for Det europeiske legemiddelkontoret, sa at sporing av sikkerheten til Kovid-vaksiner, spesielt avhengig av nye teknologier som messenger RNA, var en av de største utfordringene etter at skuddene ble allment tilgjengelige.

Pfizer og Bioentech samarbeider med den norske regulatoren for å undersøke dødsfallene i Norge, sa Pfizer i en e-postuttalelse. “Antall hendelser så langt er ikke alarmerende og lever opp til forventningene,” fant byrået, sa Pfizer.

Allergiske reaksjoner er langt den vanligste. I USA rapporterte myndighetene om 21 alvorlige allergiske reaksjoner fra 14. til 23. desember etter administrering av 1,9 millioner startdoser av vaksinen utviklet av USA-baserte Pfizer og dets tyske partner Bioemtech. I følge US Centers for Disease Control and Prevention, forekommer det i 11,1 tilfeller per million doser.

De to Kovid-19-vaksinene som hittil er godkjent i Europa, er testet på titusenvis av mennesker – inkludert frivillige på slutten av 80- og 90-tallet – med den gjennomsnittlige deltakeren i prøvene i 50-årene. Når land skynder seg å vaksinere sykehjemsbeboere med høy risiko for viruset, er de første som får immunitet mange steder eldre enn det.

Norge har gitt minst en dose til rundt 33 000 mennesker, med fokus på de som tror de har høyere risiko hvis de blir smittet med viruset, inkludert eldre. Pfizer-Bioemtech-vaksinen, som ble godkjent sent i fjor, ble mye brukt, med et lignende skudd fra Modena godkjent tidligere denne måneden og blir fortsatt administrert.

Av de 29 bivirkningene som ble undersøkt av norske myndigheter, var nesten en tredjedel på 80-tallet eller eldre, sa regulatoren i en rapport fra 14. januar.

I Frankrike døde en svekket pasient på et pleiehjem to timer etter å ha blitt vaksinert, men myndighetene har ingen indikasjoner på at vaksinen er relatert til pasientens tidligere sykehistorie. Det franske farmasøytiske byrået rapporterte torsdag to tilfeller av uregelmessig hjerterytme etter fire alvorlige allergiske reaksjoner og vaksiner.

Den første sikkerhetsrapporten over hele Europa om Pfizer-Bioentech-vaksinen vil bli publisert innen utgangen av januar, sa regulatorens sjefsmedisinsk komité på fredag. Vaksineprodusenter er pålagt å sende inn månedlige data.

I Storbritannia, som har den høyeste immuniteten per innbygger noe annet sted i Europa, evaluerer myndighetene sikkerhetsdata og planlegger å publisere detaljer om mistenkelige reaksjoner “på daglig basis,” sa Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Dato.

READ  - Aldri i nærheten av dette - VG