april 11, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge ser interessen for leting etter arktisk olje som et dramatisk fall – gCaptain

Lars Eric Taraldsen (Bloomberg) –

Interessen for oljeleting i det norske Arktis har sunket betydelig etter de skuffende boreresultatene.

I den siste lisensrunden søkte bare syv oljeselskaper om nye dekar i Barentshavet, ned fra 26 i 2013 i samme runde. Den fortsatte nedgangen vil være et slag for regjeringen, som har tilbudt 125 nye blokker i åtte grenseområder. Barents.

“Antallet selskaper er veldig lite, men det er ikke en stor overraskelse,” sa olje- og energiminister Tina Brew i en e-post. “Petroleumsaktiviteten i Barentshavet har økt i løpet av tiårene,” sa hun, med henvisning til Goliath- og Snowwhite-feltene som allerede er under flyt og flere prosjekter under utvikling.

Det nordiske landets olje- og gassindustri er interessert i nye dekar for å begrave en tiår lang nedgang i produksjonen midt på tiåret. I følge landedirektoratet for olje anslås det at mer enn 60% av uoppdagede ressurser inneholder sperrer fra Norge. Men grenselisenser der har falt mye mer i interesse enn runder med modne områder.

Utforskning i området har blitt oppmuntret av påfølgende regjeringer, med boreresultater fra selskaper som det statskontrollerte Equiner ASA og Acre BP ASA. Kom til kort Anslag. Acar BP var ikke blant søkerne i den siste runden.

Bedrifter som søker om nye dekar:

  • Norske Shell AS
  • Equiner Energy AS
  • Idemitsu Petroleum Norse A.S.
  • Inios E&P Norz A.S.
  • Lundin Norway AS
  • OMV Norz AS
  • Var Energy A.S.

“Det er en tid med liten interesse fra globale majors,” sa den tidligere norske oljeministeren Tord Lyon i en e-post. “Vi må akseptere at søkeresultatene ikke er akkurat der vi forventet at de skulle være tilbake i 2015.”

Oljedirektoratet nektet å kommentere antall søkere i siste runde.

READ  Nå kretser rundt Georgia - Biden leder staten - VG

© 2021 Bloomberg LP