februar 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norge topper skipsforsikringsregningen M 100 millioner

Forsikringsselskapene står overfor kostnader på minst 900 millioner norske kroner (7107 millioner kroner) etter et ødeleggende ras på Østlandet.

30. desemberRask leire kollapser i en liten landsby som heter Ask i Gerdrum kommune i Norge En vei og mange hus Kollapser. En flerdagers letings- og redningsaksjon ble stoppet 5. januar etter at syv lik ble gjenopprettet. Tre andre mennesker som fortsatt er savnet antas å være døde.

De økonomiske kostnadene ved tragedien

Foreløpige estimater av erstatningskostnader for naturskader er basert på antall bygninger som har kollapset og antall personer som er berørt. Men statistikken er usikker og kan følgelig variere Finans Norge Og Norsk Naturfartsbasseng.

“Det tar tid før takstmenn kommer inn i området for å få en oversikt over tapet slik at vi kan gjøre mer nøyaktige beregninger,” sa Stein Nevardal, kommunikasjonssjef for finans.

Det er usikkert hvor mange andre hus i området som er skadet, og om områdene rundt raset er erklært beboelig av kommunen. Det er også usikkerhet om andre tap av eiendom som biler.

“Det er også usikkert hvor mye lager som kan gjenvinnes fra ødelagte hus og bygninger, men vi vil finne ut mer om dette på relativt kort tid,” la Nevardall til.

Finans Norge bekreftet at de evakuerte allerede hadde å gjøre med forsikringsselskaper og hadde mottatt penger for å kjøpe leie samt nødvendigheter for midlertidig opphold i evakueringsperioden. Noen fikk til og med leiebiler fordi deres egne biler ikke var tilgjengelige i evakueringssonen.

I følge alle naturskadekrav koster orkaner norske forsikringsselskaper mer, men ras kan gå i stykker For mange enkeltbetalinger. Det har vært en betydelig økning i skredrelaterte betalinger siden 2011.

Det er fare for at ytterligere ras går i stykker

Cirka 110.000 mennesker bor i over 2000 Quick Clay-soner identifisert i hele Norge. Opposisjonspartier har uttalt at de ikke vil stille til mellomvalg Utvid omfanget Ekstern etterforskning kunngjort denne uken.

“Det bør undersøkes landsdekkende, fordi vi har jorda raskt over hele landet. Denne komiteen bør få et bredere mandat,” sa Stein Eric Laves, en talsmann for Arbeiderpartiets kommunale politikk.

Noen lokale kommuner tar allerede aktive grep. Bygget for bare 10 år siden, er Oslos Cornerdalen den største barnehagen i landet. Ifølge Direktoratet for vannressurser og energi står barnehagen på kvikkleire med middels høy risiko, som er det tredje høyeste risikonivået. Oslo er en kommune Bestilte et nytt estimat Land etter Gerdrum-tragedien.

READ  Kigo kunngjør en spesiell live stream gjennom den norske fjelltoppen