februar 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Norske politiske partier er enige om å utvide kontorpensjonsplanene

Den norske regjerende trepartkoalisjonen har blitt enig med opposisjonen Progressive Party om å oppheve restriksjoner på private profesjonelle pensjonsordninger, slik at de kan utvides til å omfatte unge og deltidsarbeidere.

For disse endringene må arbeidsgivere betale donasjoner for pensjonsytelser til de som jobber mindre enn en dag i uken, arbeidstakere som tjener mindre enn dagens grunnbeløp i folketrygden – nå til 101.351 kroner (8.874) i året – og ansatte under 20. Pensjonsplanen, som er tilknyttet den nasjonale alderspensjonsordningen, kommer fra den første kronen i stedet for hver krone, og overstiger grunnbeløpet.

Disse endringene vil bli introdusert fra 2023, noe som gir bedriftene tid til å takle den kommende kollapsen Koronaviruspandemi, Sa partene i en felles uttalelse 6. februar. Regjeringen vil vurdere en reduksjon i arbeidsgiveravgiftsbidrag for selskaper å bære merkostnaden, en treårig overgangsperiode eller annen lettelse.

Det konservative partiledede premier Erna Solberg-regjeringen trenger støtte fra Fremskrittspartiet for å ta initiativet i parlamentet etter å ha mistet flertallet for et år siden da den forlot anti-innvandringspartiets koalisjon. Disse endringene blant økende ulikhet og bekymring for den aldrende befolkningen fremhever det økende presset på den gravide velferdsmodellen fra Norden.

READ  Tesla har designet et smart testprosjekt for overfylte kompressorer i Norge