februar 26, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Oljedirektoratet reviderer norsk ressursanslag til havs

Rasbar feltillustrasjon.

(Hilsen Equiner)

Offshore ansatte

OSLO, Norge – Oljedirektoratet (OD) forventes å produsere ca 8 bcm på norsk sokkel.

Dette er 19 ganger mer enn volumet Johan Swordrup Field I den sentrale norske Nordsjøen.

OD estimerer totale påviste og uprøvde petroleumsressurser på sokkelen til 15,8 bcm, 28 mm høyere innen utgangen av 2019.

I fjor produserte norske felt totalt 229 MMcmoe.

I Nordsjøen økte bruttoreservene med 71 MMcmoe før produksjonen ble kuttet, med totale reserver beregnet til 2023 MMcmoe innen utgangen av 2020.

Ridbare felt for equiners Gi det største bidraget til veksten av brutto reserver. I tillegg er det reserver Hadde av Acre BP Økt etter at selskapet leverte en PUD for ombygging av feltet.

Andre aksjevekst var relatert til Edward Greig, Sleeper West og Statzord Field, men det var en nedgang på Wallhall.

I 2020 oppdaget selskapene åtte nye felt i den norske Nordsjøen, med kollektive ressurser nær 22 MMcmoe.

I Barentshavet er årsavslutningene lave på 276 MMcmoe, hovedsakelig på grunn av uttømming av ressurser fra Equinoxs Snowwhite gasskondensatfelt etter oppgradering av reservoarmodellen.

OD økte med 31 mm for bærekraftige ressurser innen innovasjon i Norskehavet sammenlignet med estimater for 2019. Syv oppfinnelser i området i fjor hadde to av de største oppfinnelsene på sokkelen.

Anslåtte ressurser fra disse resultatene er 54 MMcmoe.

18.02.2021

READ  Audi og Norge gir ut Game of Thrones Star på GM, Will Ferrell