april 15, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

PowerCell bestiller forespørsel om marine drivstoffceller fra Norge – ShipInsight

PowerCell Sweden har mottatt en ordre på en marin drivstoffcelleenhet med høy effekt på 185 kW fra norsk FoU og systemintegrator. Protech. Enheten vil bli levert i løpet av fjerde kvartal og er beregnet for bruk i marine fremdriftsutviklings- og demonstrasjonsprosjekter.

Enheten vil bli integrert som en del av den nyeste testinfrastrukturen for bærekraftige marine energiløsninger og fremtidige drivstoff, innenfor Sustainable Energy Catapult Center i Stord, sør for Bergen. Prototech vil sammen med viktige industripartnere bruke enheten på flere utviklingsprosjekter for å teste og demonstrere hvordan brenselcellebaserte energiløsninger blir brukt til å utvikle utslippsfrie løsninger for marin sektor.

Norge har kunngjort innføring av stadig strengere utslippsregler for skip som opererer i norske farvann, ikke minst i de norske fjordene, ettersom det unike og uberørte miljøet har gjort fjordene anerkjent av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), som verdens Kulturarv. For å bidra til å oppfylle det nye regelverket, har Norge også kunngjort sin intensjon om å oppmuntre til utvikling av grønne energiløsninger for marine og offshore næringer.

“Marinesektoren er en av våre prioriterte sektorer og tilbyr stort potensial for ekte nullutslippsteknologi basert på brenselceller. Drivstoffceller gir en virkelig bærekraftig energiløsning for både fremdrift og ombordkapasitet i marine applikasjoner. I denne sektoren er industriell modenhet begynner nå også i opprettelsen mellom forskjellige aktører, og bidrar til at sektoren er på vei til å skape en kommersielt bærekraftig forretningsmodell i hele verdikjeden, ”sa Richard Birking, administrerende direktør i PowerCell.

READ  Eddie O'Connors Mainstream vil bli solgt til Norges Aker i en avtale verdt 1 milliard euro