februar 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

PSA godkjenner offshore menneskerettighetsapps utenfor Norge

Offshore ansatte

OSLO, Norge – Petroleumstilsynet (PSAA) har gitt godkjenning for at menneskelige aktiviteter skal utføres av Technip Norz og Subzi7 Norge i 2021.

Equiner har inngått rammeavtaler med to entreprenører, og gjennom bassengordningen vil Gasco og Vor Energy også kunne lage rammeavtaler.

Når det gjelder Wor Energy, gjelder dette feltene Balder og Ringhorn i Nordsjøen og Goliat i Barentshavet.

TechnipFMC, morselskapet til TechnipNorge, kan distribuere DSV-er for sine kampanjer Deep Deep Arctic og Deep Explorer og Light Diving Craft (LDC) SeaHunter.

Subsy 7 DSV-er kan bruke Seven Falcon og Seven Atlantic dykkestøttefartøy og LDC Seven spray.

Samtykke dekker planlagte aktiviteter og udefinert operativt og prosjektarbeid som kreves, og er knyttet til operatørens utvinningstillatelser og rørsystemer, inkludert rørledninger innen norsk jurisdiksjon på utenlandske sokkler.

Rammekontrakter inkluderer også installasjoner for undermontering og reparasjonsberedskap av rørledninger. Imidlertid holdes PSA for tidlig varsling i nødstilfeller som krever operasjoner under vann av mennesker.

Acre har signert en rammeavtale med BP Subsy 7 for menneskelige undersjøiske operasjoner ved hjelp av dykkestøttefartøyene Seven Falcon og Seven Atlantic.

16.02.2021

READ  Konkurransedyktige aktiviteter i Melody Grand Prix 2021 Semifinale 3