april 14, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Storbritannia og Norge signerer avtaler med EU om fiskeri etter Brexit

Skrevet av Derje Solswick og Tim Barzo

Oslo / København (Reuters) – Norge, Storbritannia og EU (EU) nådde tirsdag en trepartsavtale om fangstbegrensninger for fellesforvaltede Nordsjøfiskbestander etter Storbritannias utgang fra EU.

Siden Storbritannias utgang fra EU 31. desember er det første skrittet mot å avslutte den lovlige ødeleggelsen av viktige fiskevann en ny trepartsavtale som inkluderer en felles fiskerikvote i Nordsjøen for strøk, pølser, flammer, hvitting, sild og blekksprut.

Britisk fiskeriminister Victoria Brentis sa at bilaterale samtaler var i gang med EU, Norge og Færøyene for å sikre tilgangsordninger og utveksling av fiskekvoter, ettersom den nye avtalen dekker den felles Nordsjøkvoten.

Britiske, danske, tyske, svenske og franske fartøyer fisker alle i den norske regionen Nordsjøen, noen av de rikeste fiskebestandene i Europa.

EU etterlyste en trepartsavtale med Storbritannia og EU om forvaltning av Nordsjøfisk som svømmer mellom Norge og britisk eide farvann – før de inngikk separate avtaler med EU og Storbritannia om kvoter.

Norge, som er utenfor EU, men innenfor det europeiske indre markedet, hadde tidligere årlige samtaler om forvaltning av felles fiskebestander, tilgang til hverandres farvann og utveksling av fiskekvoter.

Dette måtte imidlertid endres etter at Storbritannia avsluttet sin utgang fra EU sent i fjor.

Mangelen på kontrakt rammet spesielt danske fiskere da den fanget torsk, pollak, kulmule og monfish i en viktig norsk del av Nordsjøen. Mange danske fiskefartøyer har vært begrenset i havner siden januar.

“Denne avtalen betyr at danske fiskere vil få tilgang til norske farvann igjen,” sa Ken Scove Fischer, styreleder i Den danske fiskerforening, EUs ledende fiskelobbygruppe.

“Det betyr også at de har muligheten til å planlegge fisket for resten av året. Nå kan de faktisk tjene penger igjen,” sa han til Reuters.

READ  Euro 2022: Rachel Furnace og Simone Magill leverer NI-seier over Ukraina i første runde av sluttspillet

(Tilleggsrapport av Jacob Cronholt-Federson; utarbeidet av Gladys Fouch og Mark Heinrich)